VISIE:
Om binne die konteks van ‘n Christelike waardesisteem, ‘n leergerigte omgewing te skep waarbinne leerders hul maksimum potensiaal kan bereik.


MISSIE:
Ons fokus is:

- Die skepping van ‘n gekoesterde, veilige omgewing binne ‘n natuurlike ruimte
- Die aanstelling van gespesialiseerde personeel
- Die toerusting van leerders in intellektuele, emosionele, sosiale asook interaktiewe lewensvaardighede; en
- Om voorsiening te maak vir individuele en unieke leer teen die agtergrond van eie tempo-gerigte onderrig


Leerders met ‘n gemiddelde I.K./bogemiddelde I.K. wat nie optimaal in ‘n hoofstroomskool vorder nie, vir die volgende redes:

- Benodig kleingroep onderrig
- ADHD/ADD
- Disleksie
- Sensoriese uitvalle

07h30 – 13h30 Maandae tot Vrydae

SKOOLVAKANSIES:

Dieselfde as GAUTENG skoolvakansies,
met enkele uitsonderings
Daar word slegs 7 leerders per klasgroep geakkomodeer
‘n Uitkomsgebaseerde, Hoofstroomkurrikulum word gevolg, met die byvoeging van verrykende werk
Al Bronberg Akademie se personeel is Nagraads gekwalifiseer in Remediering, Leerondersteuning of Minimale Breindisfunksie
Indien u deel van hierdie Personeel en span wil wees, ontvang ons graag u C.V.
Ons benodig:

- Personeel
- Naskoolpersoneel
- Sportafrigting
- Kultuurafrigting

E-pos u C.V. aan:
ronel@bronbergakademie.co.za